1. Forside
 2. /
 3. Se processen

Se processen

Hvordan kommer I godt i gang med jeres projekt?

Vi forstår godt, at enhver tilbygning, ombygning eller renovering af et parcelhus er en vigtig beslutning beslutning for dig. Derfor har vi lavet en oversigt der gerne skulle give dig overblik og hjælpe til at forstå processen med dit byggeprojekt hos Parcelhuset.

Forstå din byggeproces:

Få svar på jeres spørgsmål, hjælp til at se muligheder og kom sikkert i mål med jeres ideer.

Træf de rigtige valg fra starten og bliv helt afklaret i hvordan jeres drømmehus skal indrettes og se ud.

Få en byggetilladelse fra kommunen og en myndighedsgodkendelse til opførelse.

Vi hjælper jer til at give håndværkerne overblik over opgaven, så I får den skarpest pris på projektet.

Vi hjælper jer med at gennemskue håndværkerens tilbud og sikre at i får valgt den rigtige til opgaven.

Vi sikre at kvaliteten af jeres projekt bliver som forventet og at i får det arbejde som i har betalt for.

Få sikret jer en ibrugtagningstilladelse, så i kan gå igang med at nyde projektet når det står færdigt.

Hvordan kommer du sikkert, trygt og godt igang med dit byggeprojekt?

Hos Parcelhuset er vi dedikerede til at guide dig sikkert gennem samtlige beslutninger og projektfaser. 

Det nøjagtige omfang af tjenester såsom arkitektonisk rådgivning, byggeteknisk ekspertise mv. kan varierer betydeligt fra projekt til projekt. Derfor giver vi altid en omhyggelig indføring i hver enkelt fase og sikrer, at vores rådgivning skræddersyes præcist til dit unikke byggeprojekt.

Hvad får jeg ud af et Arkitektmøde?

Arkitektmødet hindrer, at I kommer for langt i processen uden udbytte – af hensyn til jeres tid og økonomi.

1. Arkitektmøde

Få svar på jeres spørgsmål og hjælp til, at se mulighederne.

Hjemme hos jer taler vi om:
– Jeres ideer og ønsker til indretning og design
– Gældende love og regler
– Sparring omkring design og materialer
– Sparring omkring indretning og udnyttelse af pladsen
– Drøftelse af byggeøkonomi
– Drøftelse af processen og det videre forløb

I har nu fået bedre indsigt i jeres ideer og ønsker til en kommende om- og tilbygning.

2. Skitseprojekt

Projektgrundlag: Vi måler alle nødvendige forhold op hjemme hos jer, og udarbejder derefter målfaste tegninger over de eksisterende forhold. 

Skitseforslag: Dernæst udarbejder vi indretningstegninger med baggrund i jeres tanker og ideer, fra vores første møde.  

Præsentation og tilretning: Sammen gennemgår vi skitsetegningerne og drøfter alle detaljerne og får de sidste prioriteringer på plads. Som afslutning tilretter vi tegningerne ud fra de kommentarer i har og fremsender til endelig godkendelse hos jer.

Hvad får jeg ud af et skitseprojekt? 

Formålet med skitseforslaget er at i som kunde bliver helt afklaret i hvordan jeres drømmehus skal indrettes og se ud. Vi guider jer igennem alle de nødvendige beslutningerne omkring indretning, design og materialer. Og sikre derved at i får den om eller tilbygning som i drømmer om.

Hvad indeholder Byggetegninger og myndighedsgodkendelse?

 • En viderebearbejdelse af skitsetegningerne til detaljerede og målfaste byggetegninger. Indeholdende plantegninger, situationsplan, facadetegninger og snittegning inkl. nødvendige beskrivelser af konstruktioner og sammenbygninger.
 • Sikring for overholdelse af love og regler (varmetab, dagslysindfald, lokal og kommuneplaner, indretning mv.)
 • Beregning af varmetab og dagslysindfald
 • Indsendelse af ovenstående til myndighederne for ansøgning om en byggetilladelse
 • Nødvendig koorspondancer med kunden og myndighederne indtil en byggetilladelse er modtaget

3. Byggetegninger og myndighedsgodkendelse

Vi hjælper dig med en byggetilladelse fra kommunen til opførelse af byggeriet (hvis dette påkræves) samt målfaste og detaljerede tegninger med beskrivelse af konstruktionerne således at håndværkerne let kan opfører om- eller tilbygning uden problemer og misforståelser.

4. Udbud til håndværkere

Formålet med udbudsprojektet er at i får så meget byggeri for pengene som muligt. Dette opnås ved udarbejdelse af en overskuelig og detaljeret beskrivelse af arbejdets omfang. Således at håndværkerne let kan overskue opgaven og derved kan afgive den skarpest mulige pris. 

Derudover kan projektet udsendes til flere forskellige håndværkere som alle kan afgive hver deres tilbud på det samme arbejde. Disse tilbud kan sammenholdes og den billigste kan vælges uden frygt for at gå på kompromis med kvaliteten.

Hvad får jeg ud af et udbudsprojekt?

 • Udarbejdelse af en overskuelig og detaljeret beskrivelse af arbejdets omfang
 • Den beskrivende tilbudsliste er opdelt i arbejder således at i lettere kan vælge til og fra i tilbuddet.
 • Sammen med tegninger udgører beskrivelsen udbudsprojektet. Som udsendes til håndværkerne for prissætning.
 • Besvarelse af evt. spørgsmål fra håndværkerne til det udsendte udbudsprojekt

Hvad indeholder tilbud og kontrakt?

 • Besvarelse af evt. spørgsmål fra håndværkerne til det udsendte udbudsprojekt
 • Modtagelse af tilbud fra håndværkerne.
 • Gennemgang af tilbuddene med jer for sammenligning heraf.
 • Når i har valg den håndværker som i ønsker skal forestå selv byggeriet hjælper vi med udarbejdelse af et godt og sikkert aftalegrundlag (Kontrakt)

Nu kan i trykt se frem til den om eller tilbygning som i har ønsket jer, med sikkerhed får at i får den rigtige kvalitet til de rigtige penge.

5. Tilbud og kontrakt (med håndværkerne)

Perioden fra udbudsprojektet er udsendt til håndværkerne, indtil selve byggeriet kan påbegyndes kan være svære at overskue. Der er mange og store beslutninger som skal tages. Og en forkerte beslutninger kan blive dyr. 

Vi hjælper jer med at gennemskue håndværkerens tilbud og sikre at i får valgt den rigtige til opgaven. Og ikke mindst at formaliteterne er på plads inden i skriver under på en bindende aftale

6. Tilsyn + mangelgennemgang

Vi sikre at kvaliteten af jeres om- eller tilbygning bliver som forventet, samt at håndværkerne bygger efter de gældende regler og anvisninger. Derudover at i får det arbejde som i har betalt for.

Hvad indeholder tilsyn og mangelgennemgang?

 • 3 stk. tilsyn af byggeriet samt udarbejdelse af tilsynsnotat med de evt. fejl eller mangler.
 • Nødvendig telefonisk drøftelse af håndværkernes kommentarer til tilsynsnotaterne
 • Gennemgang af det færdige byggeri sammen med jer samt udarbejdelse af en fejl og mangelliste

Hvad indeholder færdigmelding af byggeriet?

 • Indhentning af den nødvendige dokumentation fra håndværkerne
 • Uploadning af det indhentede dokumentationsmateriale til kommunen
 • Modtagelse og fremsendelse af ibrugtagningstilladelsen til jer

7. Færdigmelding af byggeriet

Når byggeriet er færdigt skal dette færdigmeldes hos kommunen får at i kan få en ibrugtagningstilladelse. Dette er et lovkrav på alle sager hvor der er søgt en byggetilladelse.

Med vores tegninger og beskrivelser er dette en form sag. Vi hjælper gerne med at indsende den nødvendige dokumentation til kommunen, men det er også muligt selv at varetage denne opgave. Det er op til jer!

Gratis byggeguide tilsendt på email

Få en gratis byggeguide

Udfyld venligst vores formular og få tilsendt en gratis byggeguide, der er skabt med omhu og ekspertise for at hjælpe dig med at navigere gennem alle faser af din byggeproces.

Ved udfyldelse accepterer du, at vi gerne må kontakte dig angående din byggeproces.
Uforpligtende samtale

Gratis rådgivning

Vi vil gerne tilbyde at ringe dig om og give dig en gratis og uforpligtende rådgivning omkring dit byggeprojekt.